Kádár István

Kádár István

laudatioja

Kádár István, Gyergyószentmiklóson született 1968. június 24-én.1989. augusztus 20-a óta él Magyarországon, 2006-tól várpalotai lakos. Foglalkozása: építőipari vállalkozó. 2010-től a Kálvária városrészben önkormányzati képviselővé választották. Elnöke a Gazdasági Bizottságnak, tagja a Jogi Bizottságnak.

A Városszépítő és Védő Egyesülettel 2010-ben került kapcsolatba, „Az egyesület munkáját, célját nagyra tartom, örülök a sikereinek és támogattam ahol tudtam. Részt vettem a közgyűlésein, és a képviselői keretemből is támogatom a működésüket.”

A várpalotai Városszépítő és –védő Egyesület elnöksége, 2019.03.10-én meghozott, majd 2019.05. május 7-i ülésén véglegesített döntése alapján: Kádár István önkormányzati képviselőt, egyesületünket két ciklusban történő következetes támogatásáért – javasoljuk – hogy részére a Honismereti Munkáért Emlékérem kitüntetést adományozzon.

Általa is, a korábbi feltételrendszerhez képest előrelépést értünk el. Mert feladatrendszerünk ezáltal bővülhetett. Másfelől az önkormányzatnak is több segítséget tudtunk adni. Például a virágos városért mozgalomban, a településfejlesztési kérdések véleményezésében vagy a helytörténeti kutatásaink végzéséhez és kiadványaink megjelentetéséhez. Kiemelhető hozzájárulásával készült el az egyesület 25 éves jubileumi emlékkötete, továbbá a Jó szerencsét Művelődési Központ alapításának 60.évfordulóján felavatott emléktábla és az azt követő megemlékezés.

Elkötelezett lokálpatriótává vált ez idő alatt.

Úgy ítéljük meg, hogy hasznos munkájával hozzájárult egyesületünk pozitív megítéltetéséhez.

 

Várpalota, 2019.05.13.                        Petrovics László, a várpalotai Városszépítő és –védő                                                               Egyesület elnöke