Fehér Mária

Fehér Mária

laudatioja

a ”Honismereti Szövetség 2019. évi Emléklapja„ elismerésre

 Lovászpatonán született, a mai napig hű a Bakonyaljához. Diplomája szerint államigazgatási szakember, körjegyző, aki jelenleg  a Pápateszéri  Közös Önkormányzati Hivatal  jegyzője.  2003-ban címzetes főjegyző rangot kapott.

Rendkívül népszerű közéleti, ismert közösségi polgár.

Lelkiismeretes hivatali munkája mellett helytörténeti munkássága is kiemelkedő.

1998-ban összegyűjtötte Lovászpatona-Kiskajár hagyományait, történeti adalékait. A  „Lovászpatonai Képeskönyv”/2010/ megjelentetésében – anyaggyűjtésben, összeállításban, szerkesztésben – az anyagi fedezetet biztosító sikeres pályázat megírásában nélkülözhetetlen szerepet vállalt.

Szervezője és lebonyolítója a hagyományos március 15-i szavalóversenyeknek, melyen Lovászpatona, Pápateszér, Csót, Vanyola és Noszlop általános iskolásai mutatják meg évről évre irodalomszeretetüket.

1997 óta társ-szervező  a bakonyszentiváni és csárdapusztai  kistérségi központi március 15-i ünnepség megrendezésében.

Részt vállalt az kistérségi községek címereinek, zászlóinak megalkotásában, emlékművek avatási-, a vanyolai Vajda Péter Emlékház felújítási ünnepségének lebonyolításában, nyári tematikus diáktáborok szervezésében.

. A „Lovászpatonáért Alapítvány” elnöke 1991 óta, három évtizede tagja a helyi Irodalombarát Szakkörnek, 2011 óta a Lovászpatonai Baráti Kör Közhasznú Egyesületnek. (L.K.)

 Veszprém, 2019. 04. 28.