Székhelyünk és postacímünk: 8200 Veszprém, Füredi utca 55.
Adószámunk: 19263157-1-19
Bankunk: Takarékbank Zrt. 8200 Veszprém, Táncsics u. 9.
Bankszámlaszámunk: 73200189-11102003

Az 1991-ben alakult Veszprém Megyei Honismereti Egyesület a honismereti mozgalom Veszprém megyei aktív és érdeklődő tagjainak összefogására hivatott civil szervezet. Tagjaink a helytörténet és lakóhelyük értékei iránt elkötelezett önkéntesek, szakemberek, és tevékeny diákok közössége.

A közel 130 fős tagságunk mintegy 60 településen él és dolgozik. Elhivatott pedagógusok, érdeklődő fiatalok, közgyűjtemények munkatársai (néprajzosok, régészek, történészek, levéltárosok, könyvtárosok) városvédők, idegenvezetők, helytörténeti és családtörténeti kutatók. Fő feladatunknak tekintjük a helytörténeti, néprajzi, szociográfiai kutatómunka támogatását, a természetrajzi és épített környezetünk értékeinek, gyökereinek kutatását, továbbá a társadalmi és művészeti hagyományokat feltáró közösségek munkájának összehangolását.

Rendezvényeinken törekszünk arra, hogy teret biztosítsunk a honismeret iránt érdeklődőknek a találkozásra, a közösség építésre, a tapasztalat és a tudás megosztására, átadására. Célunk, hogy a ma élők számára kulturális identitásunk integráns részévé válhasson a múlt.

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület tagjai között számos olyan szakember van, aki önzetlenül vállalja fel a települések történetének kutatását és jelenének ápolását hol adatok gyűjtésével, gyűjtemények létrehozásával és gondozásával, hol dolgozatok, monográfiák készítésével, hol iskolai szakkörök vezetésével és érdeklődő felnőttek számára társaságok létrehozásával. Önzetlenül és fáradoznak a hely szellemének, genus locinak az éltetésén. Színvonalas előadásokkal, kiállításokkal, könyvbemutatókkal, műhely-beszélgetésekkel vettünk részt több megyei kulturális, honismereti és helytörténeti rendezvényen.

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület aktívan részt vállal a helyi és megyei Értéktár Bizottságok munkájában.

A következő 2021-es évben szeretnénk megjelentetni a Veszprém megyei honismereti lexikon 2. kötetét, amely a helytörténettel és honismerettel foglalkozók munkásságát életrajzaikon keresztül mutatja be. Szeretnénk közrebocsátani a Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok XXII. kötetét, amelyben a vidéken élő szakemberek, kutató pedagógusok kapnak lehetőséget eredményeik, nézeteik publikálására, hogy ezek az értékes anyanyelvi, irodalmi, helytörténeti, kultúrtörténeti, történelmi és művészettörténeti dolgozatok közkinccsé váljanak. Folytatjuk a 2019-ben elindított “Cserhát Könyvszalon” havonta ismétlődő beszélgetéseit, amelyeken a megyében megjelenő helytörténeti könyveket és alkotó csoportokat mutatjuk be az érdeklődőknek. Többek között Várpalota, Ajka, Tapolca, Zánka, Révfülöp, Nagytevel, Ganna, Bakonyszentlászló és Csesznek alkotó csoportjainak szeretnénk bemutatkozási lehetőséget biztosítani. A pályázat támogatásával az ő utazási költségeit csökkentenénk. Folytatjuk a Veszprém megyei tájházak és helytörténeti gyűjtemények vezetőinek és munkatársainak szakmai továbbképzését és tájékoztatóját, amely TÁJHÁZALÁS címen működik sikeresen. 2021-ben a veszprémi Bakonyi házban, Szentgálon, Jásdon és Zánkán szeretnénk találkozót és workshop-ot szervezni.

Egyesületünk honlapján többek között rendezvényeink hang és képanyagát tesszük elérhetővé, helytörténeti bibliográfiákat, archív képanyagot és kutatási segédanyagokat tervezünk közrebocsátani, valamint a fiatalok számára online játékokat, ismeretterjesztő kisfilmeket készíteni.

2021-ben ünnepli egyesületünk újjáalakulásának 30. évfordulóját. Szeretnénk kiállítással, archív filmek és képek, interjúk felhasználásával emlékezni múltunkra, neves elődeinkre és méltón megünnepelni jubileumunkat.

Egyesületünk 2018. évi tisztújító közgyűlésen megválasztott tisztségviselői:

Elnök: Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros (Veszprém)

Elnökhelyettes: Szabóné Vörös Györgyi könyvtáros (Veszprém)

Titkár: Hofferné dr. Hanich Erika jogász-tanár (Nagyesztergár)

Elnökségi tagok:

dr. Hudi József levéltáros (Veszprém-Pápa)

Némethné Farkas Gabriella matematika-informatika szakos tanár (Nyirád)

P. Miklós Tamás történész (Révfülöp-Balatonfüred)

Pátkay Ádám Sándor régész (Veszprém-Mihályháza)

Petrovics László történész-népművelő (Várpalota)

Rainer Pál történész, régész, heraldikus (Veszprém)

Sebő József könyvtár-magyar szakos tanár (Veszprém)

Somfai Balázs nyugalmazott levéltáros (Veszprém)

Ellenőrző Bizottság:
Elnök:
Gy. Lovassy Klára
Tagok:
Ács Anna és Lábodi Csaba

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület tagságának területi eloszlása:

Tevékenységünk ismertetése képekben:

Egyesületünk bemutatkozó anyaga az Európa Kulturális Fővárosa részére: