A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület szervezeti, működési és alapszabályzata. Az alapszabályzat egységes szerkezetbe foglalt módosítása, amelyet az egyesület döntéshozó szerve, a közgyűlés 2018. november 9-én elfogadott:

VMHE Alapszabálya 2018_11_09_UJ