80 éve megjelent Eperjessy Kálmánnak A magyar falu településtörténete című kis könyve

1940. A Magyar Szemle Társaság „Kincsestár” c. kiskönyvtárának 7. köteteként megjelent Eperjessy Kálmánnak A magyar falu településtörténete című kis könyve, a kor honismereti könyvespolcán az egyik legértékesebb munka. A mű bővített változata A magyar falu története címmel 1966-ban látott napvilágot.