725 éve: Pápateszér község nevének (Teszár, az oklevélben: Thezar alakban írva) első ismert előfordulása

1295: Pápateszér község nevének (Teszár, az oklevélben: Thezar alakban írva) első ismert előfordulása egy birtokadománylevélben. Az oklevél szövege egy XIX. századi forráskiadványban maradt fenn.