70 éve volt a tanácsrendszer kezdete

1950. A tanácsrendszer kezdete. A magyar közigazgatásban az önkormányzati rendszert (és vele párhuzamosan a nemzeti bizottságokat /1945–1949/) felváltotta a tanácsrendszer, amely 40 évig, 1990. IX. 30-ig maradt fenn. A tanácsok működését 1956 október–novemberében rövid időre megszakították a forradalmi szervek (forradalmi tanácsok, nemzeti bizottságok, tanácsok stb. néven). 1950-ben a különböző szintű tanácsok e sorrendben alakultak meg: VI. 15: megyei tanács (ideiglenesen), VIII. 15: járási és városi tanácsok (ideiglenesen), X. 22: általános tanácsválasztások. Veszprém megyében összesen 250 tanácsot választottak ekkor: 1 megyeit, 2 városit, 8 járásit, 239 községit.