400 éve: Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek magyar királlyá választása

1620. VIII. 25. : Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek magyar királlyá választása. (E címéről lemondott: 1621. XII. 31.)