Múltbatekintő Séták 4. – Séta Padányi Biró Márton emlékére

Séta Padányi Bíró Márton veszprémi püspök nyomában
275 éve, 1745. augusztus 15-én szentelték fel Padányi Bíró Mártont
veszprémi püspökké és egyben Veszprém vármegye főispánjává.
A katolikus főpásztor alakja Veszprémben összefonódik a vár barokk
újjáépítésével, a püspökkert kialakításával, a Szentháromság-tisztelet új
formájának meghonosításával.
Múltbatekintő sétánk során életének fontos állomásait járjuk végig,
felidézve a város újjáépítésének fontosabb állomásait is.

A sétát vezeti: Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros, a VMHE elnöke