2019.10.16 Barangoló vetélkedő

Jákói Bernadett (Veszprém) Harmadik alkalommal hirdette meg az Első Világháborús Centenáriumi  Emlékbizottság támogatásával, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület, a Laczkó Dezső Múzeum, a Petőfi Színház, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a MH.54. Radarezred a BABAKO Egyesülettel karöltve a Sétál a Család a Nagy Háború Nyomában című sétafüzet alapján összeállított Barangolók elnevezésű helyi vetélkedőt Veszprém város általános iskola 7.-és 8. évfolyamának, és a középiskolai korosztálynak.

A már népszerű, korhű jelmezekbe öltözött szervezők hagyományoknak megfelelően a Várban, a Szentháromság szobor előtt fogadták a felsorakozott 12 csapatot. A megnyitón Márkusné Vörös Hajnalka a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke üdvözölte a megjelenteket. Szabó György alezredes, református tábori lelkész Magyar Honvédség 54. Veszprém RADAREZRED képviseletében beszédében útravalóul kifejtett Nagy Háború hősei példáján, a hazaszeretet, a nemzet iránti kötelesség mit kell, hogy jelentsen a mai ember számára. A kijelölt 7 állomásra menetlevéllel indultak el a versenyző csapatok: pontozták a csapat névválasztását, a kitűzőjüket. S itt húzták a “hátországi recept” készítés feladatot is, melyet írásban kellett leadniuk a versenyzőknek cél állomáson. A Piarista Gimnázium állomásán hátországi, történelmi totóval várták a csapatokat, a Rákóczi utcai üzletsoron az egykori Matulka ház cégérét kellett felismerniük a versenyzőknek, a helyes válaszokért eredeti recept alapján készült pereccel kínálta portékáit Matulkáné, a pékné. Kapuváry – ház udvarában – polgármesteri szónoklat készítésével várta az ügyeskedő diákokat dr. Komjáthy László, a Nagy Háború idejének egykori veszprémi polgármestere. A csapatok virággal a kezükben felkeresték az első világháborús emlékművet a Vörösmarty téren. Ott tiszteletadással, virággal, iskolájuk szalagjával adóztak a hazájukért, városukért elesett hősöknek az emlékező diákok. Az Alsóvárosi temetőben felkeresték azokat a jeles sírhelyeket is, ahol köztudottan az első világháború hősei nyugszanak. A megyei könyvtár Kisfaludy termében ünnepélyes eredményhirdetésen Stigelmaier Józsefné önkormányzati képviselő, Miklós Zoltán főtörzszászlós Magyar Honvédség 54. Veszprém Radarezred vezénylő zászlós, Szabóné Vörös Györgyi Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnökhelyettese, és Nagyné Kozma Ildikó a BaBaKO Egyesület elnökhelyettese adta át az okleveleket, a könyvjutalmakat a vetélkedőben részt vett csapatoknak, a felkészítő tanároknak, a szervezőknek. A vetélkedő záródalát, a Baranta himnusszá vált Isten áldja meg a magyart! című, magyar népdalt közösen, Jákói Bernadett citera kíséretével énekelte el a közönség.

A vetélkedőn két korosztályban hirdettek eredményeket: Az általános iskolák között: I. helyen a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola Történész csapata végzett, II. helyezésben a Szilágyi Keresztény Általános Iskola Hadiárvák csapata, harmadik helyet – holt versenyben – a Hős Csomaiak nyerték el szintén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola képviseletében, megosztva a Kossuth Lajos Általános Iskola Belső Harcok csapatával együtt.

Középiskolásoknál I. helyen az Ipari Szakgimnázium Angolkisasszonyok nevű csapata végzett, akik megtisztelték a rendezvényt iskolájuk formaruhájában és kitűzőjükkel való elegáns megjelenésükkel. II. helyet a SÉF Vendéglátó ipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Időutazók csapata szerezte meg, III. helyezésben a Padányi Katolikus Iskola Matulka lányai csapata részesült. IV. helyet a Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnázium Történelem Tudósok diákjai érdemelték ki.

A 12 csapatból 9 csapat a Nemzeti Színház a nov. 13-i Tóth Ilonka című előadására kapott  meghívást.

Térkép

2_Menetlevel_Terkep_2019

TOTO

Barangolo_TOTO_2019

A háború konyhája

A_haboru_konyhaja

 

Sajtó

2019_11_02_Naplo_6oldal_Barangolo