200 éve Balassa Ignác kinevezése

1820: A vármegyeházbeli levéltár kulcsainak hivatalos átadásával Veszprém vármegye főispánja ekkor nevezte ki Balassa Ignácot, aki addig is viselte a regesztrátori (lajstromozó) címet, a vármegye legelső archiváriusává (levéltárnokává).