100 éve történt a Trianoni béke

1920. VI. 4. „Trianoni béke.” Az ország I. világháborús veresége és az azt követő politikai káosz után a győztes hatalmak rendkívül igazságtalan békeszerződést kényszerítettek Magyarországra katonailag, politikailag, gazdaságilag és mindenekelőtt területi vonatkozásban. A magyar állam területe az 1/3-ára csökkent a szomszédos, részben újonnan szervezett államok javára úgy, hogy azok területhódító étvágya még a magkapott területeknél is többre terjedt volna. Az „új rend” súlyos társadalmi hatással volt az országra és a határon kívül került magyarságra, azonkívül az új határú államokat kiszolgáltatta a nagyhatalmak érdekeinek, és magában hordozta a II. világháború csíráit. A nem felejtés és a nemzeti gyász érzése mellett a nap 2010 óta — a távlati megbékélés, az államok európai együttműködése és az egymás mellett élő nemzetiségek valóságos egyenlősége reményében — a Nemzeti Összetartozás Napjának mint nemzeti emléknapnak számít (2010. évi 45. törvény). — 2020 a nemzeti összetartozás éve.