Simon Gyula (1927-2020)

Simon Gyula 1927. május 19-én született Csajágon, református földműves családban.  A Református Elemi Népiskola, majd a balatonfűzfői Iparos Tanonc Iskola elvégzése után lehetősége volt a repülők közelébe kerülni. Tanult a kassai Repülőgép-szerelő iskolában (1944), majd alhadnagyi fokozatot szerzett a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán (1946-1951), de nem maradhatott sokáig szeretett vadászrepülői közelében. A repülés iránti elhivatottságát a csajági iskola repülőmodellező szakkörében adta tovább, amelynek 20 évig volt vezetője (1965-1985). Visszakerült szülőföldjére és harminc évig (1957-1987) a balatonfüzfői Nitrokémiánál dolgozott villamos szerelői, gépkezelői és erőmű-kezelői munkakörökben.

Szülőfaluja iránti tisztelete indította el a Csajággal kapcsolatos gyűjtőmunkára, szűkebb és tágabb közösségének értékmentésére. Adatokat gyűjtött, fotókat készített, emlékezetben őrzött tudásanyagot jegyzett le.  Évekig kutatott kitartóan a Veszprém Megyei Levéltárban, hogy ismereteit időben is kibővítse. Több pályázaton eredményesen vett részt, a Lakitelek Alapítvány és a Laczkó Dezső Múzeum Baráti Köre is elismeréssel adózott munkája iránt. Csajág történetét összefoglaló könyve 2012-ben jelent meg. A Veszprém Megyei Levéltár különösen hálás azért a közel 20 éves értékmentő munkáért, amelynek során Levéltárba került több értékes  csajági dokumentum, családi és személyes irat, fotó, visszaemlékezés, ezzel segítve az ő nyomdokain járó kutatókat és értékmentőket. 

Egyesületünknek 2001 óta volt hűséges, aktív tagja. Emlékét szeretettel és tisztelettel őrizzük meg!