Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Alapítás éve: 1991.

Az egyesület célja:  Tudományos tevékenység, kutatás: kutatómunka alapján a Veszprém megye és települései múltjának feltárása, kiállításokon, ismeretterjesztő előadásokon történő ismertetése. A honismereti, helytörténeti munkában, a város- és faluszépítő, műemlékvédelmi mozgalmakban tevékenykedő nem professzionális lokálpatrióták, egyéni kutatók munkájának összehangolása és segítése. 


Kulturális örökség megóvása: a megye kulturális és egyéb értékeinek megóvása, hagyományainak ápolása. Honismereti kiadványok szerkesztése, megjelentetése.

Kulturális tevékenység: kulturális rendezvények szervezése, tájékoztató, ismeretterjesztő kiadványok készítése és terjesztése, az ifjúság nevelése nemzeti történelmünk és kultúránk jobb megismerésére.

1991 óta tagjaink nagyon értékes és hasznos munkát végeztek elsősorban megyénk honismereti mozgalmában. A jelentős többségében önzetlen munka meghozta gyümölcsét. Sok rendezvényen képviseltük a 24 éve működő Veszprém Megyei Honismereti Egyesületet és nehéz lenne felsorolni a könyveket és kiadványokat, amelyeket tagjaink írtak vagy közreműködtek azok kiadásában. 

Legújabb könyvünk a Veszprém megyei honismereti lexikon 1. kötete, melyben 119 elkötelezett lokálpatrióta életrajzát közöltük. A Honismereti Szövetséggel továbbra is élő a kapcsolatunk. Rendszeresen részt veszünk a választott testületi üléseken és az országos rendezvényeken.

Az Országos Honismereti Akadémiákon képviseljük megyénket, ahol többen kaptak magas honismereti kitüntetéseket. Mind népszerűbbé válnak az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiák és Veszprémben rendeztük meg az I. Hon- és Népismereti Konferenciát. Írások jelentek meg Veszprém megyéről a HONISMERET című folyóiratban.

Továbbra is fontos tartjuk, hogy a nagyon értékes folyóirat minél nagyobb számban jelenjen meg és sokan rendeljük meg.  A Veszprém Megyei Értéktárba kerülő hungarikumokat Egyesületünk is véleményezi.

Kiemelendő a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárral, a Laczkó Dezső Múzeummal és az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral való napi együttműködésünk. Örömmel veszünk részt az egyes települési kiadványok szerkesztésében. Továbbra is mozgósítjuk tagjainkat a megye településeinek és a Honismereti Szövetség rendezvényeire. Hatékonyabban kívánjuk figyelemmel kísérni a pályázatokat és élni a lehetőségekkel. Bővíteni szeretnénk a járási hivatalokkal is egyesületünk kapcsolatait.

Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének egyesületünk tagjai lenni, így aktívan hozzájárulni a megye értékeinek, kultúrájának ápolásához és bemutatásához.

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elérhetőségei:

Székhely: 8200 Veszprém, Szent István u. 56.
Levelezési cím: Márkusné Vörös Hajnalka, 8200. Veszprém, Füredi utca 55.
Telefonszám: +36 70 4577887
E-mail cím: veszprem.honismeret@gmail.com

Elnök:

Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros (Veszprém).

Elnökségi tagok:

  • Hofferné dr. Hanich Erika jogász-tanár (Nagyesztergár),
  • dr. Hudi József levéltáros (Veszprém-Pápa),
  • Némethné Farkas Gabriella matematika-informatika szakos tanár (Nyirád),
  • P. Miklós Tamás történész (Révfülöp-Balatonfüred),
  • Pátkay Ádám Sándor régész (Veszprém-Mihályháza),
  • Petrovics László történész-népművelő (Várpalota),
  • Rainer Pál régész, heraldikus (Veszprém),
  • Sebő József könyvtár-magyar szakos tanár (Veszprém),
  • Somfai Balázs ny. levéltáros (Veszprém),
  • Szabóné Vörös Györgyi könyvtáros (Veszprém).