Jákli Tivadar

Jákli Tivadar

laudatioja

Jákli Tivadar 1954.05.27.-én Pápán született. 1973-óta él Várpalotán. Jelenleg, nyugdíjas MÁV alkalmazott.

A várpalotai Városszépítő és –védő Egyesület elnöksége, 2019.03.10-én meghozott, majd 2019.05. május 7-i ülésén véglegesített döntése alapján: Jákli Tivadar korábbi tagtársunkat, aki – 2008 -2014 – között aktív tagunk volt, majd támogatóink között tudhatunk ma is, segítő tevékenységért – javasoljuk – hogy részére a Honismereti Szövetség emléklapját adományozza. Tagtársunk, 2007-ben kérte felvételét szervezetünkbe. 1998-2002.között a várpalotai Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság kültagja majd, 2002- 2014 között önkormányzati képviselő volt.

Civilszervezetünk bátran támaszkodhatott akkor képviselőként tevékenykedő egyesületi tagunk erkölcsi és anyagi támogatására. Ugyanis önfenntartók nem tudtunk lenni. Tevékenységével katalizátor szerepet töltött be az egyesület és a képviselőtestület között.

Korábban gondot okozott az, hogy szervezetünk a helyi, önkormányzati képviselő testületi szinten meghozott, vagy meghozandó döntések hátterét, az azokat alátámasztó érveket megismerje. Segítségével hozzájutottunk hasznosítható információkhoz.

Az egyesület elnökségének 2010-2014 között tagja volt. Fontos volt számára a helyi környezet megóvása, szépítése. Munkahelyén a MÁV várpalotai állomásán a vasút helyi megjelenésnek megörökítésében két emléktábla állításában is tevékeny részt vállalt.

Korábbi feltételrendszerhez képest előrelépést értünk el. Mert feladatrendszerünk ezáltal bővülhetett. Másfelől az önkormányzatnak is több segítséget tudtunk adni. Például a virágos városért mozgalomban, a településfejlesztési kérdések véleményezésében vagy a helytörténeti kutatásaink végzéséhez és kiadványaink megjelentetéséhez.

Példamutatás, megbízhatóság, lelkiismeretes végrehajtás jellemzi.

Jó közösségépítő és elkötelezett lokálpatrióta.

Úgy ítéljük meg, hogy hasznos munkájával hozzájárult egyesületünk pozitív megítéltetéséhez.

Várpalota, 2019.05.11.                                             Petrovics László, elnök