Gaál Sándorra emlékeztünk Noszlopon – 2021. 10. 10.

A noszlopi hagyományőrző csoport szervezésében emlékeztünk meg a falu neves szülöttéről, Gaál Sándorról, a veszprémi Király-díjas karnagyról, zeneszerzőről, zeneiskolai igazgatóról.
Gaál Sándor szülőházának helyén jelenleg egy emlékkő áll, ahol az emlékezők évente októberben, a karnagy születésének emléknapján helyezik el a kegyelet virágait.
Október második hétvégéjén a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület, Veszprém Város Vegyeskara, valamint a helyi önkormányzat képviselői, és a Noszlopi Nemzedékek Hagyományőrző
Csoportja emlékezett. A szabadtéri megemlékezést követően a református templomban Sárközy Gergely igehirdetése után Erdélyi Ágnes, Veszprém Város Vegyeskarának karnagya ismertette Gaál Sándor életútját, majd ezt követően saját előadását kísérte a templom elektromos harmóniumán.